This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

ยิ่งค้นหา ยิ่งเข้าใจ
แคมเปญถ่ายทอดแนวคิดของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ไม่เคยหยุดคิด หรือหยุดแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเลือกบ้าน ต้องใส่ใจให้ได้เหมือนช้าง ที่เดินทางหลายพันกิโลเมตร เพื่อค้นหาที่อยู่อาศัย ที่ ๆ จะอยู่กับครอบครัวไปทั้งชีวิต