This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

ชั่วโมงก่อนนอน
ช่วงเวลาก่อนนอน เป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้ในการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองอยู่เป็นประจำ นมเมจิ แลคโตสฟรี อยากบอกกับทุกคนว่า นอกจากกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำแล้ว อย่าลืมดื่มนมแลคโตสฟรีก่อนนอน ที่มาพร้อมกับรสใหม่ รสมอลต์ โดยเล่าเรื่องผ่านกิจวัตรประจำวันก่อนนอนที่หลากหลายของหลาย ๆ คน พร้อมกับแนะนำว่า อย่าลืมดื่มแลคโตสฟรี ที่ทำให้สบายท้องและหลับสบาย ผ่านเพลงฮิตติดหู เพื่อสร้างการจดจำ