This website uses cookies to improve your experience.

Accept Reject Privacy Policy

คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก
“จากผู้เล่น สู่ผู้ช่วยโลก...
จากเกมมือถือ สู่ผืนป่าจริง...
แคมเปญ “คุณช่วยเก็บ เราช่วยปลูก” เกมง่ายๆที่แค่เล่นก็ช่วยโลกได้จริงๆ ด้วยระบบ AR สุดน่ารัก ให้ทุกคนช่วยกันตามจับเหล่าต้นไม้ แถมยังดูแลตกแต่งให้ต้นไม้สวยขึ้นได้ ก่อนส่งต่อให้ ปตท. นำไปปลูกบนผืนป่าจริง เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลก”